STARTSIDAN
  OM FÖRETAGET
  FORDONSPARK
  MARKBETONG
  ANLÄGGNING
  GRÄVMASKINER
  MILJÖPOLICY
  Certificat
  KVALITETSPOLICY
  OFFERTFÖRFRÅGAN
  KONTAKT
 

Miljöpolicy

LM-Transport verkar för att bra miljömässiga lösningar uppnås på bla följande sätt:

• Använder miljövänliga bränslen.
• Optimerar utnyttjandegraden på sina fordon.
• Beaktar miljöproblematiken vid nyinvesteringar.
• Utbildar och involverar fortlöpande alla anställda i företagets miljöarbete.
• Företaget arbetar med ständiga förbättringar för att minimera de negativa miljökonsekvenserna.
• Använder biologisk nedbrytbar hydralolja på alla enheter.

­LM-Transport är miljöcertifierat
enligt SS-ISO 14 001 
Besöksadress: Industrigatan 82 | 291 36 Kristianstad | Telefon: 044-21 11 47 | Fax: 044-12 40 47
E-mail: info@lmtransport.se | © Copyright - LM-Transport | Webdesign: C.A Interactive | Programmering: webbasen